חוות מעיין הנעורים

קיבוץ לוטן בערבה- אירוח מדברי

עדיקה

חדרי המלון הרומנטיים ביותר

נוף אינסופ

יקב מטלר- צימר נוף גפנים

למורקה

שייט לאי האהבה

חוות נמורה

חאן דרך הבשמים

חולות מקמן

חוות נחל הרועה

ארץ בראשית

חוות ע'רנדל